Xicui LED Screen

بزرگترین دیوار نمایشگر LED جهان بر روی مجتمع سرگرمی زیچویXicui در شهر پکن کشور چین همزمان با مسابقات المپیک ۲۰۰۸ نصب و افتتاح شد.
این صفحه نمایش متشکل از ۲۲۹۲ RGB LED رنگی در مساحتی برابر با ۲۲۰۰ متر مربع برای نمایش تصاویر متحرک روی نمای یک ساختمان نصب شده است. به علت بزرگی صفحه، تصویر آن با فاصله نسبت به آن قابل دیدن است.
توان مورد نیاز این صفحه نمایش از انرژی خورشید تامین می شود بدین صورت که در طول روز صفحات خورشیدی فوتو ولتائیک انرژی خورشیدی را درون باطریها ذخیره می کند و سپس این انرژی برای نمایش شبانه مصرف می شود. سلولهای جذب انرژی خورشیدی پلی کریستال فوتو ولتائیک بصورت یکپارچه با نمای شیشه ای ساختمان نصب شده اند که بصورت یک سیستم ارگانیک انرژی خورشیدی در طول روز را به انرژی مصرفی چراغها در طول شب تبدیل می کنند. پنلها در طول روز مانع ورود نور طبیعی روز به داخل نمی شوند.
مجری این پروژه شرکت گرین پیکسGreenPix ، شرکتی با مرکزیت در نیویورک و تجربه اجرای دیواره های نمایشی LED در اروپا و آمریکا. طراح آن سیمون گیوسترا و همکاران
Simone Giostra & Partners ، طراحی مهندسی نما با شرکت اراپ Arup در لندن و پکن، هماهنگی و اجرا با لوئیزا گوی و دافنه ایاس Luisa Gui و Defne Ayas از شانگهای و نرم افزار و کنترل با جرمی روتزتاین Jeremy Rotsztain از نیویورک. تجهیزات ساخت شوئکو و سان وی آلمان German manufacturers Schueco and SunWays شیشه های خورشیدی ساخت شرکت سان تک چین Glass solar panels by Chinese manufacturer SunTech

Related projects