برج اسپایر در دوحه قطر Aspire Tower

برج آرزو در دوحه قطر با نمایی که با LED علامتگزاری شده و در هر زمان با ترکیب رنگها و افکتهای مختلف تصاویری پویا پدید می آورد. این برج که بلندترین برج قطر است در مجموعه ورزشی شهر دوحه بنا شده و  طراحی سیستم روشنایی LED این برج با شرکت اسکاتلندی کوین شاو بوده است
(KSLD) Scottish firm of Kevan Shaw Lighting Design. سیستم روشنایی به گونه ای طراحی شده که در رویدادهای مختلف ورزشی و جشنهای مختلف ارائه کننده طرحهای خاص باشد. سیستم شامل ۳۸۰۰ چراغ ال ای دی است که بصورت شبکه ای روی نما نصب شده اند و هر یک بطور مجزا دارای کنترل کننده است و بوسیله نرم افزار کالر ترمپ ColourTramp  با افکتهای گوناگون برنامه ریزی و کنترل شده است.
مشکل اصلی شرکت KSDL در این پروژه عملکرد LEDها در گرمای بیش از اندازه محیط صحرایی قطر بود. برای این منظور در مواقع گرم شدن چراغها بطور اتوماتیک تا حد متعادل کاهش نور می یابند تا هم از گرمای آنها کاسته شود و هم هنوز تاثیر روشنایی خود را داشته باشند.

Related projects