آبنمای باغ فردوس

آبنمای باغ فردوس استخر مجموعه فولاد مبارکه اصفهان دارای مساحت ۴۸۴ متر مربع است که به دلیل در نظر گرفته نشدن تاسیسات مورد نیاز آبنما و نظر کارفرما بر موزیکال بودن آن ،گروه فنی شرکت برای هرچه زیبا تر شدن این مجموعه از محصول POPJET استفاده کرد که قابلیت کنترل تک تک نازل ها و رنگ نورها را دارد.

آبنمای باغ فردوس از ۴۸ عدد POPJET تشکیل شده است که به علت عمیق بودن کف استخر، سازه­ای در نظر گرفته شد که پمپ ها در ارتفاع مناسب از سطح آب قرار گیرند.

کنترل پمپ ها و چراغ ها به کمک ۲ تابلو کنترل موزیکال صورت می گیرد.

Related projects