بهمن ۲۳, ۱۳۹۴

اطلاعات درباره تابلو برق و اجزا تابلوھای برق

تابلو : محفظه ای است فلزی یا غیر فلزی که تجھیزات در آن نصب شده و ارتباط الکتریکی توسط ھادی ھا برقرار شده و محفظه آماده
بهمن ۲۳, ۱۳۹۴

Three ways to light a footbridge

As our cities are putting more emphasis on walking and cycling, they are building more footbridges. I am told bridges are often a lot cheaper to
بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

In order to understand how we see, we need to understand color and light. What is the relationship between the two?

Q. In order to understand how we see, we need to understand color and light. What is the relationship between the two? A. Light is electromagnetic
بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

منابع نور LED

منابع نور LED | انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان IESI ساختمان LED LED ها نیمه هادی های نورزا هستند. در اثر انرژی آزاد شده حاصل از