شهریور ۴, ۱۳۹۳

تاثیر نور پردازی در فضای شهری

تاثیر نور پردازی در فضای شهری 
مهر ۳۰, ۱۳۹۳

ضوابط نورپردازی مساجد

ضوابط نورپردازی مساجد 
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟

چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟

چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟ یکی از مشکلات زندگی بیشتر انسان ها، مشغول شدن به تعارفات بی حاصل است .متاسفانه گـاهی حجم این تعارفات آنقدر زیاد می
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
روانشناسی ارتباط با مشتریان

فایل صوتی روانشناسی ارتباط با مشتریان

فایل صوتی روانشناسی ارتباط با مشتریان بخش اول: دانلود: روانشناسی ارتباط با مشتریان بخش اول بخش دوم: دانلود: روانشناسی ارتباط با مشتریان بخش دوم