شهریور ۴, ۱۳۹۳

تاثیر نور پردازی در فضای شهری

تاثیر نور پردازی در فضای شهری  You need to login or register to bookmark/favorite this content.
مهر ۳۰, ۱۳۹۳

ضوابط نورپردازی مساجد

ضوابط نورپردازی مساجد  You need to login or register to bookmark/favorite this content.
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟

چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟

چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟ یکی از مشکلات زندگی بیشتر انسان ها، مشغول شدن به تعارفات بی حاصل است .متاسفانه گـاهی حجم این تعارفات آنقدر زیاد می
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
روانشناسی ارتباط با مشتریان

فایل صوتی روانشناسی ارتباط با مشتریان

فایل صوتی روانشناسی ارتباط با مشتریان بخش اول: دانلود: روانشناسی ارتباط با مشتریان بخش اول بخش دوم: دانلود: روانشناسی ارتباط با مشتریان بخش دوم You need to login