17 نتایج پیدا شده برای : نازل

انواع نازل آبنمایی – Nozzle

۱- نازل پفکی -Foam Nozzle   ۲- نازل جت -Jet Nozzle ۳- نازل کومت – Comet Nozzle

POP-JET – پاپ جت آبنمای موزیکال

POP-JET – پاپ جت آبنمای موزیکال

solenoid valve -شیربرقی آبنمای موزیکال

solenoid valve -شیربرقی آبنمای موزیکال

UFO – یوفو-آبنمای موزیکال

UFO – یوفو-آبنمای موزیکال