شرکت طرح و فن ابگینه

مهر ۲۵, ۱۳۹۴

نورپردازی فیبرنوری نسخه موبایل

 
آبان ۲۱, ۱۳۹۳
ساختمان نگین آرژانتین

ساختمان نگین آرژانتین

دانلود: پروژه نورپردازی ساختمان نگین آرژانتین  
مهر ۱۷, ۱۳۹۳

سیستم کنترل هوشمند DMX512

مهر ۱۷, ۱۳۹۳

سیستم کنترل نور SLAVE