انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازي ایرانیان IESI

بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

منابع نور LED

منابع نور LED | انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان IESI ساختمان LED LED ها نیمه هادی های نورزا هستند. در اثر انرژی آزاد شده حاصل از