مهر ۱, ۱۳۹۵

استخدام مسئول بازاریابی و فروش

شرکت طرح و فن آبگینه جهت تمرکز برای فعالیت های بازاریابی و فروش در راستای نمایندگی های اخذ شده از شرکت های دانمارکی و اسپانیایی مبادرت