ویلای مسکونی نور

نورپردازی محوطه و فضای سبز این ویلای مسکونی توسط بیش از ۴۰۰ چراغ روشن شده است که در طی چند مرحله تولید و اجرا شد.

اقلام تولید شده در شرکت :

۵۰ چراغ PL05

۳۲ چراغ PL04

۸۰ عدد چراغ PL02

۱۳۴ عدد چراغ FL03

۱۱۸ عدد چراغ BL03

Related projects