ویلای مسکونی نمک آبرود

نورپردازی محوطه و فضای سبز این ویلای مسکونی توسط بیش از ۳۰۰ چراغ روشن شده است که در طی چند مرحله تولید و اجرا شد.

اقلام تولید شده در شرکت :

۲۱ چراغ PL05

۶۷ چراغ PL04

۳۴ عدد چراغ PL02

۸۳ عدد چراغ FL03

۹۸ عدد چراغ BL03

Related projects