نورپردازی مجتمع ویلایی محمد شهر

نورپردازی مجتمع ویلایی محمد شهر کرج در سال ۱۳۹۰ توسط شرکت طرح و فن آبگینه طراحی و اجرا شد .در سال ۱۳۹۳ فاز دوم و سوم این مجموعه با تولید بیش از ۶۰۰ چراغ شروع شد.نورپردازی  و روشنایی مجتمع ویلایی محمد شهر

۵۴ چراغ BL08

۶۲ چراغ PL04

۴۸ عدد چراغ PL02

۴۵ عدد چراغ FL05

۱۲۰ عدد چراغ FL03

۱۶۰ عدد چراغ PL03

۱۲۰ عدد چراغ BL03