نورپردازی اسکله های تفریحی کیش

فاز اولیه نورپردازی اسکله های تفریحی کیش این اسکله در سال ۱۳۹۱ طراحی و اجرا شد که با استقبال کارفرما فاز دومی که کل ستون های اسکله را در بر داشت شروع به اجرا شد که با کمک چراغ های که قابلیت تغییر رنگ دارند اسکله ای زیبا در کنار مروارید خلیج فارس ایجاد کرده است.

در بخش فنی نورپردازی اسکله های تفریحی کیش نیز با توجه به نحوه نصب و جایگذاری چراغ ها، تغییر در پوشش رنگ و پوسته چراغ ها صورت گرفت تا مقاومت آنها در مقابل خوردگی آب دریا افزایش یابد.

این اسکله به کمک ۱۶ تابلو کنترل فرعی و ۳ تابلو اصلی راه اندازی شد.

اقلام تولید شده برای این پروژه :

۱۱۸ عدد چراغ FL04

۲۴۵ عدد چراغ FL03

جانکشن باکس ۱ به ۱۰ -۲۴ عدد

Related projects