پروژه نورپردازی بزرگراه امام علی

نورپردازی بزرگراه امام علی ،شروع پروژه نورپردازی پل های تقاطع غیر هم سطح اتوبان امام علی و شهید محلاتی در زمستان سال ۱۳۹۲ با بررسی میدانی از پروژه و شبیه سازی اولیه واحد های طراحی و فنی شرکت طرح فن آبگینه بهینه سازی طراح و جزییات نصب را آغاز کردند. بعد از نهایی شدن نقشه ها و طراح ها، انتخاب پیمانکار مرتبط با قسمت های مختلف با پروژه آغاز شد. نورپردازی بزرگراه امام علی فعالیت ۴ گروه پیمانکاری، مدیریت انسانی، کنترل پروژه و گروه طراحی با بیش از ۱۰۰ نفر نیروی انسانی در اردیبهشت ۱۳۹۳ به بهره برداری کامل رسید.

۲۸۰۶ عدد چراغ جهت ستونها و ۴۲۰۰ متر چراغ جهت لبه ها گردیده ایم.

۱٫خرید:

۷۳۵۰ متر نئون فلکس

۲٫تولید:

۲۸۰۶ چراغ جهت نصب در ستون ها

۴۲۰۰ متر چراغ جهت نصب در لبه ها (وال واشه)