ویلای مسکونی ابریشم سرا

نورپردازی محوطه و فضای سبز این ویلای مسکونی توسط بیش از ۳۵۰ چراغ روشن شده است که در طی چند مرحله تولید و اجرا شد. در آبنمای این ویلا نیز تعداد ۱۰ POPJET استفاده شده است.

اقلام تولید شده در شرکت :

۳۰ چراغ PL05

۵۴ چراغ PL04

۲۰ عدد چراغ PL02

۱۳۵ عدد چراغ FL03

۱۵۰ عدد چراغ BL03

Related projects