آبنمای هم سطح شهید باکری

آبنمای زیر سطحی بوستان شهید باکری در منطقه ۱۹ تهران یکی از زیباترین و اولین آبنمای زیرسطحی در این منطقه می باشد در این آبنما تعداد ۷۶ عدد پاپ جت، حدود ۲۵۰ عدد چراغ زیرآبی متناسب با پروژه، نازل جت مرکزی با میزان پرتاب آب تا ارتفاع ۱۰ متر و تابلوهای برق، کنترل نور و کنترل آب و موسیقی محیطی فرح بخش را در این بوستان برای همشهریان فراهم کرده است. هماهنگی تغییر ارتفاع آب و تغییر رنگ نور با موسیقی یکی از اصلی ترین ویژگی این آبنما می باشد. این آبنما در سال ۱۳۹۲ به بهره برداری رسید.

Related projects