پروژه آبنمای میدان هفت حوض تهران

نورپردازی یکی از اجزای جدایی ناپذیر آبنماها می­باشد. در آبنمای میدان هفت حوض ، شرکت طرح و فن آبگینه تامین کننده چراغ های ال ای دی زیرآبی با قابلیت تغییر رنگ بوده است که با استفاده از این چراغ ها و نورپردازی آبنماها و میدان جلوه ای زیبا برای رهگذران فراهم آورده  است. در این میدان بالغ بر ۱۰۰۰ عدد چراغ زیرآبی و تعداد حدود ۱۰۰ عدد  چراغ دفنی بکاررفته است. این پروژه در سال ۱۳۹۰ به اتمام رسید.

Related projects