آبنمای موزیکال بصره

تامین تجهیزات و طراحی آب نمای موزیکال بصره در استخری به مساحت ۱۶۲ متر مربع توسط شرکت طرح و فن آبگینه صورت گرفته است . تنوع گروههای مختلف آبنما همانند آبنمای بال پرنده، طاوسی، چرخشی، سروی و … بر زیبایی این آبنما افزوده است.

کنترل آب و نور مجموعه هر کدام به صورت مستقل طراحی و ساخته شده و توسط سیستم مرکزی و بر اساس هارمونی مناسب با موسیقی کنترل می شود.

اقلام تولید شده برای پروژه  آبنمای موزیکال بصره :

۳۹ عدد چراغ FL04

۷۲ عدد چراغ FL05

۱۳۶ عدد چراغ FL03

فواره خطی با ۱۲ نازل – ۶عدد

فواره خطی با ۱۶ نازل – ۴ عدد

فواره چرخشی – ۶ عدد

فواره بال پرنده با ۱۶ نازل – ۴ عدد

فواره طاووسی با ۶ نازل – ۲ عدد

فواره طاووسی با ۱۲ نازل – ۱ عدد

جانکشن باکس ۱به ۱۰ – ۴ عدد

جانکشن باکس ۱به ۶ – ۲۸ عدد

جانکشن باکس ۱به ۳ – ۱۳ عدد