آبنمای متحرک بانک ملی

تامین تجهیزات آبنمای متحرک شعبه مرکزی بانک ملی ایران، در مدت زمان ۲ هفته انجام شد و در طول این مدت زمان نرم افزار نویسی مربوط به کنترل نور و آب آبنما در بخش فنی شرکت اجام شد. نظارت بر اجرا این آبنما ۳۰ متر مربع نیز بر عهده شرکت طرح و فن آبگینه بود تا کل پروژه در طول ۴ هفته به بهره برداری کامل رسید.

اقلام تولید شده برای این پروژه :

۳۵ عدد چراغ FL04

۲۴ عدد چراغ FL05

جانکشن باکس ۱به ۱۰ – ۲ عدد

جانکشن باکس ۱به ۶ – ۵ عدد

جانکشن باکس ۱به ۳ – ۳ عدد

Related projects