نورپردازی بانک دی

با تشکر از آقای ضیایی به خاطر نورپردازی بانک دی و اطلاع دادن این پروژه زیبا به ما.

محصولات اجرا شده در پروژه بانک دی:چراغ های BL01 – و نوار های SMD