راه های ارتباطی با ما

دفتر مرکزی

تهران خیابان گیلان شرقی
روبه روی آتش نشانی پلاک ۵۵ واحد ۳

تلفن: ۰۲۱۲۲۳۱۵۲۱۷ , ۰۲۱۲۲۳۱۵۸۴۹ , ۰۲۱۲۲۵۱۴۶۷۴ , ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۰۹, ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۷۴ , ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۱۷
فاکس: داخلی ۱۱۵
واحد فروش: داخلی ۱۰۷
کد پستی: ۱۶۶۴۹۷۵۶۱۳
مدیریت: info@abginehco.org
واحد فروش: abginehfountain@yahoo.com
واحد فروش: info@abginehco.ir

اینستاگرام : https://www.instagram.com/abginehlighting/

تماس با ما

در صورت داشتن هرگونه سوال با ما در ارتباط شوید.

برای ما پیامی ارسال کنید

اطلاعات تماس

تهران خیابان گیلان شرقی
روبه روی آتش نشانی پلاک ۵۵ واحد ۳
کد پستی:
۱۶۶۴۹۷۵۶۱۳

تلفن: ۰۲۱۲۲۳۱۵۲۱۷ , ۰۲۱۲۲۳۱۵۸۴۹ , ۰۲۱۲۲۵۱۴۶۷۴ , ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۰۹, ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۷۴ , ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۱۷
فاکس: داخلی ۱۱۵
واحد فروش: داخلی ۱۰۷

مدیریت: info@abginehco.org
واحد فروش: abginehfountain@yahoo.com
واحد فروش: info@abginehco.ir

در صورت داشتن هرگونه سوال با ما در ارتباط شوید.

آیا مایلید نماینده شرکت طرح و فن آبگینه در استان خود باشید؟

نمایندگی استان اصفهان
آدرس: اصفهان، مهندس فرهاد پرهون
تلفن: ۰۳۱۳۶۶۴۴۲۷۷ و ۰۳۱۳۶۶۱۵۰۲۴
همراه: ۰۹۱۳۱۱۳۸۲۵۳
esfahan@abgineco.org : E-mail

آدرس: یزد، گالری نور، مهندس هادی زارع
تلفن: ۸۲۴۶۶۸۱ ۰۳۵۱
همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۱۶۰۰
yazd@abgineco.org : E-mail

آدرس: گرگان ، خیابان ولیعصر ، کوچه عدالت۱۱ ، ساختمان کوشا ، طبقه ۵ ، واحد ۱۰، مهندس شمس
تلفن: ۰۱۷۳۲۳۴۰۰۶۳
همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۷۴۴۱
ایمیل: golestan@abginehco.org

آدرس: مشهد، مهندس پوریا مجردی
تلفن: ۰۵۱۳۵۴۱۲۱۶۳
همراه: ۰۹۱۵۵۰۸۱۰۵۷
mashhad@abgineco.org : E-mail