پژوهش و اطلاعیه ها

آبان ۲۵, ۱۳۹۴
روانشناسی ارتباط با مشتریان

فایل صوتی روانشناسی ارتباط با مشتریان

فایل صوتی روانشناسی ارتباط با مشتریان بخش اول: دانلود: روانشناسی ارتباط با مشتریان بخش اول بخش دوم: دانلود: روانشناسی ارتباط با مشتریان بخش دوم
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟

چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟

چگونه در برابر دیگران نه بگوییم؟ یکی از مشکلات زندگی بیشتر انسان ها، مشغول شدن به تعارفات بی حاصل است .متاسفانه گـاهی حجم این تعارفات آنقدر زیاد می
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
کاتالوگ موضوعی و تصویری شرکت طرح و فن آبگینه

کاتالوگ موضوعی و تصویری شرکت طرح و فن آبگینه

کاتالوگ موضوعی و تصویری شرکت طرح و فن آبگینه دانلود: کاتالوگ موضوعی و تصویری شرکت طرح و فن آبگینه
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال 94

رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال ۹۴

رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال ۹۴ دانلود: رزومه فعالیت های شرکت طرح و فن آبگینه در سال ۹۴