پژوهش و اطلاعیه ها

بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

پاورپوینت آموزشی شبکه توزیع

شبکه های توزیع به عنوان یکی از سه رکن اساسی در سیستم برق رسانی (تولید ، انتقل، توزیع ) از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
آذر ۲۵, ۱۳۹۴

ما را در تلگرام دنبال کنید.

دوستان عزیز ، از شما دعوت میکنیم به اعضای کانال تلگرام شرکت طرح و فن آبگینه بپیوندید: https://telegram.me/abgineh_co
آذر ۱۹, ۱۳۹۴

INTERNATIONAL STANDARD Electrical installations in ships

INTERNATIONAL STANDARD Electrical installations in ships :   Part1: IEC 60092-352_2005 part2: IEC 60092-354_2003
آذر ۱۹, ۱۳۹۴

اتصال زمین در برق

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ، زﻣﺎن ﻗﻄﻊ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﯿﻢ : ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﻢ زﻣﯿﻦ ( ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ