آبان ۱۹, ۱۳۹۳

Abu dahbi Yas Hotel

آبان ۲۱, ۱۳۹۳

ساختمان بانک دیکسیا در بروکسل بلژیک

آبان ۲۱, ۱۳۹۳

Dubai Podium Tower

آبان ۲۱, ۱۳۹۳

برج اسپایر در دوحه قطر Aspire Tower