شهریور ۲۳, ۱۳۹۳

INVERTERS – سیستم الکترونیکی کنترل کننده اینورترها

INVERTERS – سیستم الکترونیکی کنترل کننده اینورترها
شهریور ۲۴, ۱۳۹۳

انواع نازل آبنمایی – Nozzle

۱- نازل پفکی -Foam Nozzle   ۲- نازل جت -Jet Nozzle ۳- نازل کومت – Comet Nozzle
شهریور ۲۴, ۱۳۹۳

solenoid valve -شیربرقی آبنمای موزیکال

solenoid valve -شیربرقی آبنمای موزیکال
شهریور ۲۴, ۱۳۹۳

UFO – یوفو-آبنمای موزیکال

UFO – یوفو-آبنمای موزیکال