5 نتایج پیدا شده برای : چراغ سقفی

چراغ سقفی LED

CL01   CL02   CL03   CL04  

CL01 – چراغ سقفی ال ای دی

CL01 - چراغ سقفی ال ای دی مشخصات چراغ کاربری چراغ نورپردازی(ایجاد افکت ستاره) موقعیت  تابش سقف شکل ظاهری قاب هالوژن نوع  لامپ LED  چیدمان شده

CL02 – چراغ سقفی ال ای دی

CL02 - چراغ سقفی ال ای دی مشخصات چراغ کاربری چراغ نورپردازی روشنایی موضعی موقعیت نصب نصب در سقف محیط های داخلی یا بیرونی(بدون امکان پاشش

CL03 – چراغ سقفی ال ای دی

  CL03 - چراغ سقفی ال ای دی مشخصات چراغ موقعیت نصب نصب در سقف محیط های داخلی یا بیرونی(بدون امکان پاشش باران) درجه حفاظتی چراغ