[block]0[/block]

 inverter


[block]2[/block]

 


[block]4[/block]

 nozzle


[block]6[/block]

 


آبنما موزیکال در ساختار کلی مشابه دیگر ابنماها بوده اما دارای تفاوت های عمده در نحوه عملکرد است. بدین منظور که آبنماهای موزیکال قابلیت اجرای حرکات هماهنگ با موسیقی و نور را دارد و از این رو نیازمند تجهیزات پیشرفته و مدرن است که بتوانند در تمام مراحل کار حرکات موزون را با همان شدت و سرعت موجود به نمایش در آورند.
از تجهیزاتی که در این نوع آبنما از اهمیت بالایی برخوردار است سیستم هماهنگ سازی موسیقی با نور و آب می باشد. در این ساختار، تحلیل مشخصات ذاتی موجود در موسیقی که شامل شدت و فرکانس صوتی است، آن ها را به صورت پارامترهای قابل تشخیص در اختیار سایر عوامل قرار داده و با فرمان هایی که به مسیرهای طراحی جهت کنترل حجم اب و همچنین پمپ های متغیر جهت تنظیم شدت آب قرار می دهد حرکتی متناسب را ایجاد می نماید. همین اطلاعات به طور همزمان در اختیار پارامترهای اصلی نور (شدت و طول موج) قرار می گیرد.
هم اکنون با توجه به پارامترهای متفاوت موجود و عوامل متنوعی که در حرکت آب، نور و موسیقی وجود دارد، این سیستم نمایشی و اعجاب انگیز جلوه فوق العاده ای را در فضاهای متناسب ایجاد می کند.