مبحث نورپردازي و تکنولوژي LED در اشتغال و کار آفرینی

بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

مبحث نورپردازی و تکنولوژی LED در اشتغال و کار آفرینی

مبحث نورپردازی و تکنولوژی LED در اشتغال و کار آفرینی | انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان IESI مقدمه موضوع کار آفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاد