شهریور ۲۶, ۱۳۹۳

FLS04 منبع فیبر نوری LED و دارای سه خروجی

شهریور ۲۶, ۱۳۹۳

FLS03 منبع فیبر نوری با لامپ LED-RGB

شهریور ۲۶, ۱۳۹۳

FLS02 منبع فیبر نوری با لامپ ۱۰۰ وات هالواسپات

شهریور ۲۶, ۱۳۹۳

FLS01 منبع فیبر نوری با لامپ ۱۵۰ وات متال هالید باریک تاب